Friday, 3 May 2013

Chiến thắng của Dân tộc là chiến thắng của những rô bốt?

3-5-13
Đức Thành
Ngày 30/4/2013 vừa qua chương trình thời sự 19h VTV dẫn lời và hình của thiếu tướng Phan Kỳ cho rằng nếu phi chính trị hóa quân đội thì “quân đội ta là đội quân của những người máy”, như thế thì không thể chiến thắng vẻ vang được. Tại buổi toạ đàm góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 13/3/2013 do báo Quân đội Nhân dân tổ chức cũng với nội dung trên, thiếu tướng cho rằng “phi chính trị hóa quân đội sẽ trở thành đội quân rô bốt vũ lực”. Qua đó ông nhấn mạnh quân đội cần thiết phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kháng chiến chống quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh… làm gì có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, làm gì có Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác giúp đỡ. Vậy mà dân tộc ta vẫn thắng lợi vẻ vang. Trong những nhà nước phong kiến của Việt Nam ấy cái hệ chính trị tư tưởng nào đã thống soái để làm kim chỉ nam cho các chiến thắng vĩ đại ấy của đân tộc? Tư tưởng yêu nước hay tư tưởng Cộng sản đã làm nên kỳ tích của ông cha chúng ta?

VTV đã từng dùng các chuyên gia hưởng lương bổng của Đảng và nhà nước để bôi nhọ, hạ thấp những ý kiến đóng góp sửa đổi hiến pháp bằng cách vu cho những ý kiến đóng góp trái chiều là bôi nhọ nhằm xóa bỏ Đảng. Tôi đã có bài viết “Ai xóa bỏ Đảng?” trên Bauxite Việt Nam, phản bác lại luận điệu kích động thù hằn dân tộc đối với những người góp ý theo hướng tôn trọng quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp. Tưởng rằng việc này đã được rút kinh nghiệm nhưng không ngờ VTV vẫn nhân những ngày kỷ niệm mà đưa những ý kiến hời hợt, nông cạn lên truyền hình nhằm bảo vệ cho lập luận đảng trị chuyên quyền đầy ung nhọt, muốn thống lĩnh quân đội để đàn áp những ai có tư tưởng tự do dân chủ, nhằm xây dựng một đất nước thực sự giàu mạnh dân chủ văn minh. Những ý kiến hời hợt nông cạn phi dân tộc phi lịch sử đó được thể hiện như sau:

Thứ nhất: Việc “phi chính trị hóa quân đội” thực chất là phi đảng phái trong quân đội được thiếu tướng Phan Kỳ ví “quân đội sẽ như những đội quân rô bốt” chỉ đâu đánh đấy, không có tình cảm, không có lý trí để phân biệt, đúng sai, yêu ghét… và như thế không có chiến thắng. Thiếu tướng Phan Kỳ và những người đồng suy nghĩ này đã vô tình hay hữu ý hạ thấp truyền thống chống ngoại xâm anh dũng vinh quang của dân tộc ta. Vì mọi chiến thắng ấy đều bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta qua các thời đại chứ không phải lòng yêu nước nồng nàn của riêng các đảng phái, giai tầng. 

Thứ hai: Như đã đề cập ở đầu bài viết ông cha ta đánh giặc giữ nước mở mang bờ cõi vì lý tưởng chấn hưng dân tộc Việt, vì dòng máu Việt, vì một đất tổ Vua Hùng… mà làm nên chiến công hiển hách chứ đâu phải vì lý tưởng cộng sản, vì chủ nghĩa xã hội hay vì bạn bè đồng chí với ai đó như Đảng đang ra sức tuyên truyền.
Ngược lại một quân đội rất dễ trở thành đội quân rô bốt hung hãn khát máu mất hết lý trí nếu quân đội đó mất gốc, không còn biết được từ đâu mà ra, không biết vì đâu mà phục vụ. Càng nguy hiểm hơn quân đội đó được lãnh đạo bởi một bộ phận không nhỏ của đảng cầm quyền thoái hóa biến chất không biết đến bao giờ khắc phục được. 

Thứ ba: Về phương pháp chiến tranh. Chỉ một đạo quân nhỏ mà Lý Thường Kiệt dám đem quân đi đánh phá chúng trước khi chúng đem quân sang đánh nước ta làm nhụt ý chí xâm lược của chúng. Một Trần Quốc Tuấn với thế trận Bạch Đằng tiêu diệt đội quân chỉ có chiến thắng chứ không hề chiến bại. Một Nguyễn Trãi với tư tưởng rất cụ thể “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” không hề siêu hình trừu tượng như chủ nghĩa xã hội mà Đảng đang kiên định ép cả dân tộc phải theo đuổi khi chẳng biết hình thù bộ dạng ra sao. Ngày nay có Đảng lãnh đạo, có khí tài hiện đại, mà Đảng vẫn phải vận dụng những học thuyết chiến tranh nhân dân của cha ông từ thuở xa xưa khi tổ tiên không hề có ý niệm về cộng sản về chủ nghĩa xã hội cơ mà.

Thứ tư: Xưa tiền nhân chăm lo giữ gìn bờ cõi thì nay dân biểu tình khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam lại bị Đảng trấn áp, giam cầm; ngư dân vẫn bị tàu “lạ” của “nước lạ” bắt bớ, đốt phá trên chính lãnh hải của mình.
Hiến pháp 1992 đang còn hiệu lực; Đảng vẫn đã và đang lãnh đạo quân đội đấy chứ. Vậy liệu quân đội vì Đảng có chiến đấu và chiến thắng để lấy lại Hoàng Sa và một số đảo của Trường Sa do bạn bè của Đảng xâm lăng hay đã bị “rô bốt hóa” mất rồi, thưa thiếu tướng?!
Đ. T.

No comments:

Post a Comment