Thursday, 11 April 2013

* Dang Chi Hung: Links Muc luc Nhung su that ...

Đạng Chí Hùng - Links MỤC LỤC - Những sự thật ...
Mục lục :

Loạt bài "Những sự thật không thể chối bỏ" của Đặng Chí Hùng:
Những sự thật không thể chối bỏ :

Phần 1: Bác đi tìm đường cứu nước hay cứu bác?
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-1.html#.UUR-iTd_SIs

Phần 2: Hồ Chí Minh và vai trò trong công hàm 1958 
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-ho.html#.UUR_pzd_SIs

Phần 3: Bác, đảng đã bán những gì và để làm gì? 
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-3-bac.html

Phần 4: 
Bán nước trong thân phận kẻ chư hầu
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-4.html
Phần 6: Dù đau đớn nhưng vẫn là sự thật! 
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-6-du.html
Phần 8: Ai đã bán đứng cụ Phan Bội Châu? 
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-8-ai.html
Phần 9: Hồ Chí Minh và âm mưu Hán hóa toàn diện Việt Nam
danlambaovn.blogspot.com/.../nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html
Phần 15: Người chồng, người cha tồi tệ
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html#.UFPtthhhNBo

**

Bài liên quan :

Những sự thật cần phải biết :1-Những sự thật cần phải biết - Sự thật về "đại thắng mùa xuân 1975"
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-can-phai-biet-su-that-ve.html#.UUS4STd_SIs

2-Những sự thật cần phải biết (2) - Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người”
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html#.UUS5KTd_SIs
3-Những sự thật cần phải biết: "THỐNG NHẤT" - Xin đừng xảo ngôn!
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/nhung-su-that-can-phai-biet-thong-nhat.html#.UUS54Td_SIs

4-Những sự thật cần phải biết - Nổi dậy hay khủng bố?
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/nhung-su-that-can-phai-biet-noi-day-hay.html#.UUS6rTd_SIs
DCH: Bản cáo trạng 1- tội ác của đảng CSVN và ông Hồ Chí Minh (bài 1)
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/ban-cao-trang-toi-ac-cua-ang-cong-san.html#.UUS72Td_SIs 
- Thời báo Ba Lan ‘xếp hạng’ Hồ Chí Minh
- Nguyễn Sinh Hùng được Ba Lan tặng quà


**
3-2013 :
Dự thảo sửa đổi HP 1992 :

- Bình Dương: Tổ trưởng tuyên truyền ép dân ký 'đồng ý' Dự thảo sửa đổi HP 1992
- Ký giả Trương Minh Đức nhận hàng trăm cuộc điện thoai...

**
trich :

Links:

-* Đặng Chí Hùng: Links Mục lục Những sự thật ......

- http://boxitvn.blogspot.com

- Dân làm báo

- http://www.saigonbao.com/

- Anh Thư VN - Ng Viet Nữ

- Tiếng gọi công dan

**

Vuot tuong lua :
Ultrasurf - Free Proxy-Based Internet Privacy and Security Tools

UltraSurf   ultrasurf.us/download_en.htm  En cache
Télécharger Ultrasurf - 01net.com - Telecharger.com *
vào google.com, �ánh chữ anonymouse.org rồi bấm vào Tìm kiếm, một lá cờ Anh với chữ English và một lá cờ �ức với chữ Deutsch hiện ra. Bấm vào lá cờ Anh, lập tức sẽ xuất hiện một cửa sổ có mấy chữ: http:// và một khoảng trống. �iền vào khoảng trống ấy những chữ kế tiếp: www.boxitvn.net, sau �ó bấm �úp vào cửa sổ bên phải, n�i có �ề: Surf Anonymously
**


No comments:

Post a Comment