Thursday, 28 February 2013

Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

27-2-2013
Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:
1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.
2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.
5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét nào nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com

Ngày 28 tháng 2, 2013

*

Cập nhật: 

3-2013
Theo ý kiến của anh Nguyễn Đắc Kiên:
Cụm từ “sát cánh bên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”, khiến tôi ngại ngùng khi ký vào bản “Tuyên bố Công dân Tự do”. Tôi sẽ gửi thư đề nghị các bạn khởi xướng bỏ cụm từ đó đi, để tôi được ký tên mình, cùng với hàng nghìn, triệu đồng bào. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta không sát cánh cùng anh Kiên hay bất cứ người nào khác, chúng ta ký tên vì chính chúng ta, vì tổ tiên ngàn đời, vì con cháu tương lai. Vì thế tôi kêu gọi tất cả, không phân biệt trong hay ngoài nước, còn hay không còn quốc tịch Việt Nam, miễn là mang trong mình dòng máu Việt, ký tên vào bản tuyên bố công dân này..." 
Nhóm khởi xướng xin phép quý vị đã ký cũng như sẽ ký vào bản tuyên bố, được đổi câu mở đầu:

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố...
thành:
Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố...
Nhóm khởi xướng thông báo
*
Danh sách những người ký tên:

1. Blogger Nguyễn Hoàng Vi, Sài Gòn 

2. Phạm Thanh Nghiên, Hải Phòng 

3. Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nha Trang 

4. Blogger Gió Lang Thang - Trịnh Anh Tuấn, Đak Lak 
5. Blogger Hành Nhân - Vũ Sỹ Hoàng, Sài Gòn 
6. Blogger Binh Nhì - Nguyễn Tiến Nam, Yên Bái 
7. Ts Hà Sĩ Phu, Đà Lạt 

8. Bs Nguyễn Đan Quế, Sài Gòn

9. Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn 

10. Blogger Trịnh Kim Tiến, Sài Gòn
11. Blogger Paulo Thành Nguyễn - Nguyễn Hồ Nhật Thành , Sài Gòn
12. Blogger Nguyễn Chí Tuyến, Hà Nội 
13. Nhà thơ Bùi Chát, Sài Gòn 
14. Blogger Huỳnh Công Thuận, Sài Gòn 
15. Nhà thơ Phan Bá Thọ, Sài Gòn 

16. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, Sài Gòn 
17. Blogger Phạm Bá Hải - Human Right Defender, Sài Gòn 
18. Doanh nhân Lê Quốc Quyết, Sài Gòn 
19. Hoàng Dũng - Phong trào Con Đường Việt Nam, Sài Gòn 
20. Blogger Lê Thiện Nhân, Hà Nội 
21. Đặng Sinh - Phóng viên tự do, Sài Gòn 
22. Facebooker Lê Công Vinh, Vũng Tàu 
23. Facebooker Võ Trường Thiện, Nha Trang 
24. Sinh viên Nguyễn Vũ Hiệp, Hà Nội 
25. Facebooker Lâm Mạnh Di, Vũng Tàu 
26. Blogger SeaFree - Phạm Văn Hải, Nha Trang 
27. Blogger Bùi Thị Minh Hằng, Vũng Tàu
28. Facebooker Miu Mạnh Mẽ - Nguyễn Nữ Phương Dung - Sinh viên, Sài Gòn
29. Facebooker Văn Ngọc Trà - Mai Văn Tuất, Sài Gòn
30. Sinh viên Nguyễn Thành Tiến, Hải Phòng 
31. Nhiếp ảnh gia Lê Hải, Đà Nẵng
32. Nhà thơ Đỗ Trung Quân, Sài Gòn
33. Facebooker Trầm Tử - Lê Khánh Duy, Buôn Hồ, Đăk Lăk
34. Blogger Huỳnh Thục Vy, Buôn Hồ, Đăk Lăk
35. Facebooker Kaiz Az - Trần Xuân Huyền, Nghệ An
36. Facebooker Sao Biển - Đặng Ngọc Sao, Hà Tĩnh
37. Facebooker Michael Ngo - Ngô Tuấn, Sài Gòn
38. Facebooker Dung Dang - Đặng Huy Dung, Sài Gòn
39. Nhà thơ Phan Đắc Lũ, Sài Gòn
40. Facebooker Yêu Nước Việt - Châu Văn Thi, Sài Gòn
41. Facebooker Tran Hien - Trần Hiền, Sài Gòn
42. Blogger / Nhạc sỹ Tô Hải, Sài Gòn 
43. Lê Thăng Long - Phong trào Con đường Việt Nam, Sài Gòn 
44. Nhà báo Hồ Trung Tú, Đà Nẵng 
45. Trần Khuê, người sáng lập Đảng Dân Chủ Thế Kỷ XXI, Sài Gòn 
46. Blogger Phạm Văn Điệp, Sầm sơn - Thanh Hóa 
47. Blogger Nguyễn Lân Thắng - Kỹ sư Xây Dựng, Hà Nội 
48. Blogger Uyên Vũ, Sài Gòn 
49. Facebooker Huỳnh Thái Học, Nha Trang 
50. Blogger Khoai Lang - Nguyễn Tấn Dung, Lộc Thủy - Lệ Thủy, Quảng Bình 
51. Cựu phóng viên Hoàng Thanh Trúc, Đà Lạt 
52. Facebooker Hiếu NTH - Nguyễn Trung Hiếu, Sài Gòn 
53. Phạm Phương Nam - Kỹ sư xây dựng, Đà Nẵng 
54. Trần Tiến Đức - Nhà báo, đạo diễn truyền hình (đã nghỉ hưu), Hà Nội 
55. Ngô Kim Hoa - Nhà báo tự do, Sài Gòn
56. Lương Văn Bình - Sinh viên Đại học Luật, Hà Nội.
57. Nguyễn Văn Ý - Sinh viên năm 2, Trường ĐH Đà Lạt
58. Nguyễn Tiến Dũng - kinh doanh, Vinh, Nghệ An
59. Nguyễn Hoàng Long, Saigon
60. Nguyễn Trúc Sơn, Hiệp Hoà, Đức Hoà, Long An
61. Nguyễn Đức Phổ - Nông dân, F. Đông Hưng Thuận, Q. 12 Sài Gòn 

62. Facebooker Bahung Vo - Võ Bá Hùng, Sài Gòn
63. Đào Tấn Phần, giáo viên THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
64. Nguyễn Trường Sơn - Sinh viên, Bắc Ninh
65. Trịnh Hoàng Thanh, Z176, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
66. Đặng Vũ Lượng, Hà Nội
67. Facebooker Nguyễn Tiến Hưng, Biên Hoà
68. Blogger Aduku - Nguyễn Văn Dũng, Việt Trì - Phú Thọ

69. Blogger Nguyễn Việt Hùng , Hà Nội
70. Facebooker Anton Lê, Lê Thanh Tùng, Sài Gòn
71. Facebooker Lê Văn Tuynh, Phan Thiết, Bình Thuận
72. Kiến trúc sư Đào Tăng Lực, Sài Gòn
73. Nguyễn Minh Chính, Hà Nội
74. Nguyễn Đức Giang, Hà Nội
75. Kỹ sư Doãn Kiều Anh, Sài Gòn
76. Phạm Tiến Quốc, Sài Gòn
77. Nguyễn Công Thanh, Sài Gòn
78. Facebooker Vũ Ngọc Thắng, Hải Phòng
79. Dương Hoài Châu, Sài Gòn
80. Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Thanh Hóa
81. Kỹ sư Nguyễn Văn Phúc, Bình Định
82. Ngô Văn Hòa, Đà Nẵng
83. Nguyễn Thị Kim Hoa, Đà Nẵng
84. Kỹ sư Trần Quang Hưng, Sài Gòn
85. Nguyễn Hữu Sơn, Cần Thơ
86. Kỹ sư Nguyễn Dương, Sài Gòn
87. Blogger Nguyễn Ngọc Già,
88. Facebooker Canh Le, Lê Cảnh, Sài Gòn
89. Facebooker Từ Anh Tú, Bắc Giang
90. Nguyễn Hùng Cường, Hà Nội
91. Facebooker Bùi Chí Tâm, Quảng Ngãi
92. Nguyễn Hùng Anh, Sài Gòn
93. Facebooker Kbebui - Bùi Duy Diễn, Bình Định
94. Họa sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Hà Nội
95. Nguyễn Bắc Truyển - cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn.
96. Đặng Hữu Ngọc, Long Khánh, Đồng Nai.
97. Nguyễn Thanh Trúc - tín đồ PGHH, Chợ Mới, An Giang
98. Nguyễn Văn Bông - tín đồ PGHH, Lấp Vò, Đồng Tháp.
99. Võ Thị Hồng, Sa-đéc, Đồng Tháp
100. Trần Văn Đức, - cựu tù nhân chính trị, Xuân Lộc, Đồng Nai


101. Huỳnh Trí Đức - tín đồ PGHH, Phú Tân, An Giang.
102. Nguyễn Ngọc Phương - cựu tù nhân chính trị, Nam Vang, Campuchia
103. Kỹ sư Hồ Văn Tích, Sài Gòn
104. Nguyễn Tiến Tuyền, Hà Nội
105. Blogger Lê Dũng, Hà Nội
106. Facebooker Nghiêm Việt Anh, Hà Nội
107. Sinh viên Cao Văn Khánh, Lai Châu

108. Blogger Trần Bùi Trung, Vũng Tàu
109. Trần Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã An Thạch, Tuy An, Phú Yên
110. Trần Xuân Sơn, Hà Nội
111. Kỹ sư Vi Nhân Nghĩa, Quảng Ninh
112. Nguyễn Xuân Liên - Giám đốc bảo tàng Chiến tranh Ngoài trời, Vực Quành, Đồng Hới, Quảng Bình 
113. Nguyễn Hùng Cường, Sài Gòn
114. Nguyễn Đức Cang, Sài Gòn
115. Phan Văn Phong, Hà Nội
116. Lê Gia Khánh, Hà Nội
117. Phùng Thị Châm, Hà Nội
118. Trần Thúy Nga, Hà Nội
119. Trần Dân, Đà Nẵng
120. Lê Xuân Quang, Sài Gòn
121. Hồ Đức Thanh, Hà Nội
122. Trần Văn Nam, Hải Dương
123. Nguyễn Tiến Phong, Sài Gòn
124. Phan Trọng Khang, Tây Hồ, Hà Nội
125. Facebooker Đoàn Khôi Nguyên, Đà Nẵng
126. Đỗ Văn Đông, Nam Định
127. Linh mục Phê-rô Nguyễn Hữu Giải, Tổng giáo phận Huế, Khối 8406
128. Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh, Khối 8406
129. Kiến trúc sư Đoàn Trần Trung, Hà Nội
130. Facebooker Jiraiya Saima - Vũ Quang Huy, Sài Gòn
131. Kỹ sư Dương Văn Minh, Biên Hòa, Đồng Nai
132. Lê Đức Huy - Học sinh, Hà Nội
133. Trương Minh Đức - Nhà báo tự do, Bình Dương
134. Nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, Đà Lạt
135. Huỳnh Nhật Hải - cựu đảng viên, Đà Lạt
136. Huỳnh Nhật Tấn - cựu đảng viên, Đà Lạt
137. Sinh viên Nguyễn Quý Hiếu, Bắc Ninh
138. Trần Quốc Hùng, Sài Gòn
139. Hoàng Đức Trọng, Sài Gòn
140. Dương Sanh - Nhà giáo nghỉ hưu, Vạn Ninh, Khánh Hòa
141. Facebooker Trần Lý Phước Lợi, Bà Rịa – Vũng Tàu
142. Biện Xuân Bộ, Bắc Ninh
143. Trương Đình Tôn, Sài Gòn
144. Lê Hồng Quang, Hà Nội
145. Bùi Tiến Hưng, Long Biên, Hà Nội
146. Kỹ sư Nguyễn Hữu Trung, Hà Nội
147. Nguyễn Văn Sĩ, Bảo Lộc
148. Kỹ sư Nguyễn Phương Anh, Hà Nội
149. Kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, Hà Nội 
150. Lê Hồng Thủy - Giảng viên ĐH, Quận Tân Bình - Sài Gòn 
151. Phạm Lê Hà Ly - Học sinh Trung học, Quận Tân Bình - Sài Gòn 
152. Facebooker Doxu Nguyen - Nguyễn Thành Trung, Bình Dương 
153. Nguyễn Dương Thành, Hà Nội 
154. Bác Sỹ Trịnh Ngọc Tiến, Hà Nội 
155. Hoàng Cường, Quận Ba Đình - Hà Nội 
156. Facebooker Nguyễn Công Chính, Tân Bình - Sài Gòn 
157. Facebooker Khổng Hy Thiêm -Kỹ sư điện, Cam Lâm, Khánh Hòa. 
158. Blogger Hoa Xương Rồng - Trần Khánh Dương, Phường Bình Trưng Tây Q2, Sài Gòn 
159. Trần Khôi Nguyễn, Kỳ Hợp, Kỳ Anh - Hà Tĩnh 
160. Phạm Trung Kiên, Tây Hồ, Hà Nội 
161. Phạm Văn Biên, Hải Dương 
162. Trần Hoài Nam, Bến Tre 
163. Facebooker Lê Tường Vi, Tân Bình - Sài Gòn 
164. Đinh Văn Nam, Hà Tĩnh 
165. Trần Minh Tân, Research Scientist II ở Georgia, US 
166. Lê Trọng Nghi - Kỹ Sư Điện Tử, Boston, Massachusetts, USA 
167. Nguyễn Quang Minh, San Diego, CA - USA 
168. Nguyễn Quốc Nam, Paris -FRANCE 
169. Đinh Nhật Uy - Kỹ Sư CNTT, Long An 
170. Đinh Văn Chuộn - Thợ Điện 7/7, Long An 
171. Nguyễn Thị Kim Liên - Nội trợ, Long An 
172. Hà Sĩ Phú - Tài Xế, Long An 
173. Nguyễn Hồng Thái - IT, Long An 
174. Hồ Trung Vĩnh - NV Ngân Hàng, Long An 
175. Hoa Thanh Nguyen, New Oleans, Louisiana, USA 
176. Nguyễn Quốc Hùng, Kiểm toán viên, Denmark 
177. Nguyễn Huế, Fort Worth, Texas USA 
178. Lê Văn Tám, Toronto, Canada 
179. Dạ Thảo Phương, Hà Nội, Việt Nam 
180. Facebooker AnhhùngChưanổidanh - Trương Xuân Trường, Thái Bình 
181. Nguyễn Hoàng Hùng, 17a Leeds St, Footscray Victoria 3011 Australia 
182. Nguyễn Lương Thịnh - Chuyên viên tư vấn đầu tư, Bình Thạnh, Sài Gòn 
183. Bùi Quang Trung - Kĩ sư xây dựng, 3 Charles Péguy 77500 Chelles France 
184. Nguyễn Quang, Houston, Texas, USA 
185. Bác sĩ Nguyễn Thường Kính, 44 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 
186. Nguyễn Văn Hùng, Philadelphia, PA, USA 
187. Blogger Quỳnh Trâm Việt Nam, Bình Dương 
188. Terry Lee, Sydney, Australia 
189. Đỗ Đình Thọ - Làm nghề tự do, Koblenz, Germany 
190. Huỳnh Hà Hoàng, 3401 Belair rd, Baltimore, Maryland 21213, 
USA 
191. Nguyễn Hoàng Việt - Kinh doanh, Tân Bình, Sài Gòn 
192. Phạm Ngọc Minh - Kiến trúc sư, Hành nghề tự do, Hà Nội
193. Trần Viết Dung, Kỹ sư, Fairfeld - Úc
194. Trần Viết Phúc, Sinh viên, Fairfield - Úc
195. Nguyễn Duy An, Sài Gòn
196. Facebooker Gatre Caolanh - Võ Thanh Hùng, Họa sĩ làm nghề tự do, Sài Gòn
197. Ngô Thị Hồng Lâm - nghiên cứu lịch sử đảng (đã nghỉ hưu), Phường Rạch Dừa, Vũng Tàu.
198. Facebooker Hoangbui - Vũ Huy Hoàng - Kỹ sư, Tân Bình, Sài Gòn
199. Blogger Nguyễn Văn Thạnh - Kỹ sư, Đà Nẵng
200. Lê Thị Hồng Hạnh, Hà Nội

201. Lâm Thị Ngọc - Giáo viên THPT, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa
202. Blogger Nguyễn Công Huân - trang web Dân Luận, Aalborg, Đan Mạch 
203. Hồ Trung Thạnh - Thợ điện, Ia grai, Gia Lai 
204. Gs. Lưu Trung Khảo, Newport Beach, California, USA 
205. Đinh Trí Nhật Huy, Sài Gòn 
206. Vũ Quang Thông - Công nhân, Gia tân1, Thống nhất, Đồng Nai. 
207. Blogger Mai Đây Hòa Bình - Nguyễn Huỳnh Mai, Quận 10, Sài Gòn 
208. Nguyễn Thái Hùng - Kỹ sư, Vinh, Nghệ An 
209. Facebooker Bee - Nguyễn Anh Nguyên, - Sài Gòn 
210. Blogger Dã Quỳ - Nguyễn Kim Du Hạ, Houston, Texas, Hoa Kỳ 
211. Nguyễn Văn Nhiên, Nashville, Tennessee, USA 
212. Nguyên Cao Sơn, Cầu Giấy, Hà Nội 
213. Nguyễn Đông Phương - cựu cán bộ biên tập sách văn hóa, bộ VHTTDL, Hà Nội 
214. Nguyễn Duy Hòa, Sài Gòn 
215. La Kim Thi, Nashville, Tennessee, USA 
216. Đinh Vạn Vĩnh Phát, Cử nhân CNTT, Sài Gòn 
217. Vũ Mạnh Hùng – Nguyên giảng viên khoa Quản trị kinh doanh trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương Mại Hà Nội. Hiện là cán bộ quản lý khu nội trú của trường, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội. 
218. Hoàng Văn Trung, Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 
219. Trương Minh Đức, Warsaw, BaLan 
220. Blogger Ký Tế - Nguyễn Phúc Bảo Long, Huế 
221. Uông Minh Phương, Sài Gòn 
222. Bác sỹ Trần Công Thắng, Kristiansand, Na Uy 
223. Nguyễn Thanh Hải, Québec, Canada 
224. Vương Quốc Tuấn - Kỹ sư công nghệ thông tin, Bình Quới, P27, Bình Thạnh, Sài Gòn 
225. Nguyễn Duy Hòa, Sài Gòn 
226. Võ Quốc Đạt - Tài xế, Cần Thơ 
227. Mai Phúc Anh - Nhạc công, Cần Thơ 
228. Trần Trung Nghĩa - Giáo viên, Cần Thơ 
229. Lê Hoàng Phúc - thợ vẽ, Cần Thơ 
230. Vũ Huy, Toronto, Canada 
231. Trương Đông Sơn, 5245 East Main Street, Stockton, CA 95215 
232. Hoàng Văn Khởi, Hà Nội 
233. Long Nguyen - Accenture, Consulting - Germany 
234. Trương Tấn Phát, Kinh doanh, Melbourne , Australia 
235. Họa sĩ Bùi Lộc, Munich, Germany 
236. Phạm Hùng Vỹ - Doanh nhân, Sài Gòn 
237. Hồ Tấn Vinh, Melbourne, Úc 
238. Hồ Hồng Diễm, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi. 
239. Tăng Trọng Thức, Sài Gòn 
240. Đỗ Như Phương - Phiên dịch, Budapest, Hungary 
241. Lò Đình Vũ, thôn Lâm Nghĩa, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà , tỉnh Lâm Đồng 
242. Blogger YTDCVN - Dovan, Nam Úc Australia 
243. Nguyễn Văn Dũng - Du học sinh tại Nhật, Tokyo, Japan 
244. Trần Thị Hiền Chi - Học sinh cấp 3, Hà Nội 
245. Phạm Ðức Dũng - Kỹ Sư, Euless Texas, USA 
246. Trần Văn Toàn - Sinh viên, Đà Nẵng 
247. Nguyễn Thế Anh - Sinh viên, Hà Nội. 
248. Lê Như, Sydney - Australia 
249. Bùi Minh Thắng, Quảng Ngãi 
250. Facebooker Võ Lâm Viễn, Đà Nẵng
251. Peter Pham 1460 contra costa , Pleasant hill. Ca 94523, USA 
252. Nguyễn Hữu Đức, Mount Pleasant ,Texas, USA 
253. Nguyễn Ngọc Anh - Cử nhân Công nghệ thông tin, Quảng Nam 
254. Nguyễn Vinh Hiển, Portland, Oregon USA 
255. Phạm Hoàn Vũ - doanh nhân, Sài Gòn 
256. Blogger Đỗ Minh Tuyến, Bangkok, Thái Lan 
257. Nguyễn Minh Châu - Thợ mộc, Sài Gòn 
258. Trầm Minh, Paris, Pháp
259. Cao Thị Nhung, Sài Gòn 
260. Phùng Thị Ly, Sài Gòn
261. Phạm Hac Tùng; 2 Broad St West Fotscray Vic 3012 Australia 
262. Lâm Phước Đông, Boston, Massachusetts USA 
263. Cao Minh Đức, Loeningen, Germany 
264. Nguyễn Thị Diễn, Loeningen, Germany 
265. Nguyễn Tấn Tài - Sinh viên, Boston, Massachusetts, USA 
266. Ts Trần Diệu Chân, Sacramento, California, USA
267. Trần Nhân Tâm, München, Bayern, Germany
268. Trần Xuân Chính - Kỹ sư, Garden Grove, California, USAUSA
269. Nhà thơ Trúc-Ty, Facebook: Truc Ty, Đồng Nai
270. Linh Mục Peter Nguyễn Văn Hùng, Đài Loan
271. Lê Trần Vinh - Kỹ sư Công nghệ sinh học, Facebook Vinh Lê Trần, Hà Nội
272. Đặng Đình Tấn Trương - FB Trái Tim Băng Giá, Sinh Viên Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, Sài Gòn
273. Trần Ngọc Thành, Thành phố Warszawa, CH Balan
274. Trần Mạnh Thắng - Kỹ sư vi tính, Hildesheim, Đức 
275. Nguyễn Thị Thu Liên - Chủ tiệm cắt tóc, Hildesheim, Đức
276. BS Đinh Xuân Dũng - Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa, San Jose, CA, USA
277. Nguyễn Tuấn, San Jose, California, USA
278. Oanh Nguyen - Orange County, California, USA
279. Luật sư Vũ Đức Khanh, Ottawa, Canada
280. Nguyễn Hồ Nguyễn - Công dân, Sài Gòn
281. Nguyễn Quốc Bảo - Sinh Viên, Quảng Ngãi
282. Sơn Nguyễn, Grand Prairie, hạt Tarrant, Tiểu bang Texas, USA
283. Nguyễn Ngọc Hùng, Boston, Massachusetts, USA

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com
Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật.

No comments:

Post a Comment