Sunday, 10 March 2013

Bảng so sánh Hiến pháp

2013
 Bảng so sánh Hiến pháp
Nếu nhà bác nào đã nhận được Bảng so sánh này thì các bác chú ý nhé!

*

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.250110018459463.1073741827.100003814009532&type=1

No comments:

Post a Comment