Friday, 1 March 2013

Links : 'suy thoái chính trị' ...2-3-2013

- KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992


-
DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 20)


- Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/loi-tuyen-bo-cua-cac-cong-dan-tu-do.html#more

**
- poème vn - fr :  Thơ Nguyễn Đắc Kiên
Đây là một bài thơ của ông Nguyễn Đắc Kiên, trong tập thơ Những số không vòng trắng 


tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
(...)

**


 

- Cộng đồng mạng mạnh mẽ ủng hộ ký giả Nguyễn Đắc Kiên

**

- Bs PHS : Góp ý hiến pháp: hơn cả ngộ nhận'

- Bs PHS :  'Sửa hiến pháp-phương thuốc của độc tài'

- ToHai :  BÁO ĐỘNG! BÁO ĐỘNG! LŨ THÚ PHÁT CUỒNG! ĐỒNG BÀO CẨN THẬN


**
Khái niệm về Người cs chân chính ???
- Góp phần “giải mã” một thế hệ dấn thân- HSP
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/gop-phan-giai-ma-mot-he-dan-than.html#.US-X5jf6RfM

- Nói chuyện lý tưởng cộng sản với con trai gần 16 tuổi: “Người cộng sản tốt - một ngộ nhận lớn”**

**

VN

-Thần Đồng Tính Nhẩm Bé Lina Mai Nguyen
( Wetten Dass..? Kinderwette "Binärzahlen" Lina Mai Nguyen -Friedrichshafen - Wetten Dass ..? Les enfants parier "binaire" Lina Mai Nguyen-Friedrichshafen )

- bbc TBT Trọng nói về sửa đổi Hiến pháp
Traduit en fr:

http://translate.google.fr/translate?sl=vi&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fvietnamese%2Fvietnam%2F2013%2F02%2F130226_nguyenphutrong_constitution.shtml

- Bài viết khiến nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị thôi việc
Traduit en fr:
http://translate.google.fr/translate?sl=vi&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fdanlambaovn.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fbai-viet-khien-nha-bao-nguyen-ac-kien.html


- bbc 'Bị thôi việc vì phản đối TBT Trọng'


- bbc Giáo hội Công giáo phê phán Điều 4 (constitution)
Traduit en fr:

http://translate.google.fr/translate?sl=vi&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fvietnamese%2Fvietnam%2F2013%2F03%2F130301_hoidong_giammuc_hienphap.shtml

- bbc Đảng cảnh cáo việc góp ý Hiến pháp

- Những câu trả lời lạc hướng

- Declaration of Free Citizens
 Traduit en fr:

Déclaration des Citoyens libres * Erklärung der freien Bürger
http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fdanlambaovn.blogspot.fr%2F2013%2F03%2Fdeclaration-of-free-citizens.html%23.UTOztDf6RfM

- Links 'suy thoái chính trị' ...


- BÓNG TỐI NÀO ? LTCN

- search ăn, mua, bán, thịt thú rừng, Việt nam

No comments:

Post a Comment