Wednesday, 6 March 2013

Sao mày lại ký?

6-3-13


square1 (Danlambao)

square1 ký tên vào bản Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do, bấm nút gởi đi.
Tên square1 được ghi ở hàng thứ 401, cùng với hàng ngàn người khác.
Trong lòng sảng khoái, square1 tự thưởng cho mình 1 lon bia,
còn chưa kịp mở thì các Quan ập đến .


Quan nạt :
Sao mày lại ký? Mày muốn phản động à?
Phải nhớ, chúng tao là người cầm quyền đất nước này.
Ai cho quyền mày ký?

square1 thưa :
thưa Quan, con biết.
Các Quan cầm quyền đất nước này bằng nỗi khiếp sợ cải cách ruộng đất,
bằng chiêu lừa đánh Mỹ cứu nước, bằng tàn sát Mậu Thân,
bằng pháo kích vào thành phố, bằng súng Nga, bằng đạn Tầu,
bằng cải tạo, bằng hộ khẩu, bằng nhà tù, bằng công an thanh kiếm và lá chắn,
chứ Quan có cầm quyền do ý nguyện của square1 đâu.
square1 chưa bao giờ được hỏi ý 1 lần.

Quan :
Việc gì phải hỏi đến mày?
Chúng tao cầm quyền  là do a... Bác cướp được chính quyền.
Đây là sứ mạng thiêng liêng của lịch sử!
Mày là cái thứ gì mà chúng tao cần hỏi ý. Đồ dân quèn.

square1 :
thưa Quan, con biết.
Ngặt cái là, 1 thằng dân quèn cũng là 1 con người.
1 con người có quyền sống bình đẳng với mọi người, quyền sống trong tự do
và mưu cầu hạnh phúc cho mình ạ.

Quan :
Mày bảo mày không hạnh phúc? Đây thật rõ là phản động nhé.
Hãy nhớ tên nước ta là viêt nam dân chủ cộng hòa, độc lập tự do hạnh phúc.
Tên nước đã như thế, sao mày lại không hạnh phúc cho được?
Mày lại muốn bôi nhọ chính quyền à?

square1 lật đật nói :
dạ, có dám bôi nhọ ai đâu.
Chỉ vì tên nước mình như thế, cho nên square1 mới ký.

Quan :
thế là thế nào?

square1 :
thưa, square1 ký để tự tuyên bố mình độc lập với nhà cầm quyền cộng sản.
Để tuyên bố mình không chấp nhận sự đô hộ của nhà cầm quyền cộng sản
thêm 1 phút giây nào nữa.
Đây là bước đầu để có tự do, để có thể mưu cầu hạnh phúc ạ.
1 người Việt tuyên  bố "độc lập" thì là chuyện nhỏ.
Nhưng mọi người Việt ký tên tuyên bố độc lập, từ chối sự cầm quyền của cộng sản,
thì thưa Quan, Quan sẽ cầm cái thứ gì ở đất nước Việt Nam?

Quan ngửa mặt mà than :
Suy thoái đạo đức đến thế này là cùng cực!

Rồi Quan ngoái cổ hỏi đám công an đứng đằng sau :
Có đứa nào có cái bao cao su đã qua sử dụng nào không?
Đưa ngay đây!
square1

No comments:

Post a Comment