Thursday, 7 March 2013

Tại Việt Nam, các nhà phê bình tấn công dồn dập Chính phủ trong cuộc tranh luận hiếm thấy

7-3-13
Chris Brummit (Associated Press)/Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) luợc dịch - Các nhà lãnh đạo Việt Nam tìm cách tăng tính hợp pháp đang bị suy giảm của mình bằng cách yêu cầu công chúng cho các đề xuất về cải cách hiến pháp. Những gì họ nhận được thay vào đó là những chỉ trích công khai hiếm thấy về chế độ độc đảng tại Việt Nam, một nhà báo bị đuổi việc đã trở nên một thanh niên nổi tiếng vì ý kiến bất đồng chính kiến của anh, và một bài học khác về việc Internet đã làm thay đổi các quy tắc của sự điều hành đất nước.
Làn sóng chỉ trích đã đặt ban lãnh đạo Đảng Cộng sản vào thế chống đỡ, dồn áp lực lên họ trong bối cảnh bất mãn lan rộng về sự tham nhũng của các viên chức cao cấp và một nền kinh tế bị trì trệ. Những người đứng sau của những phê phán đó - một nhóm các trí thức và cựu quan chức - nói rằng họ không có ý định ngừng việc làm này của họ.
"Nhiều đồng bào, chiến sĩ của chúng tôi đã hy sinh để xây dựng chế độ hiện nay", ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch của một tổ chức do Đảng Cộng sản điều khiển tại thành phố Hồ Chí Minh nói. "Đi ngược lại các quyền của người dân là không thể được chấp nhận sau khi máu đã bị đổ để giành lại chúng cho người dân."
Ông Lê Hiếu Đằng và 71 người khác đã phổ biến một bản dự thảo hiến pháp do họ đề xuất trên Internet để đáp ứng yêu cầu của chính phủ cho phép ​​dân chúng đóng góp ý kiến về dự thảo sữa đổi hiến pháp. Nhóm nhân sĩ và trí thức cũng giao tận tay một bản sao cho Ủy ban chịu trách nhiệm sửa đổi hiến pháp, mà lần đầu tiên trong 20 năm hiến pháp này mới được tu chính lại.
Phiên bản của nhóm này đề nghị loại bỏ Điều 4 - trong đó quy định rằng Đảng Cộng sản là lực lượng chính trị duy nhất ở trong nước - và kêu gọi nhiều thay đổi khác mà các quan chức cầm quyền cộng sản thật sự không thích như đề nghi có các cuộc bầu cử tự do và có quyền tự do truyền thông báo chí. Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp (nhóm 72 nhân sĩ trí thức) đã lan tràn nhanh chóng trên các blog trong một quốc gia có 87 triệu dân, hơn một phần ba người sử dụng internet trực tuyến, làm khấy động thêm cho cuộc tranh luận (thay đổi hiến pháp).
Người đứng đầu của Ủy ban sửa đổi hiến pháp nói rằng những vị nhân sĩ và trí thức uy tín này đã đi quá xa.
"Lợi dụng việc thu thập ý tưởng về sửa đổi hiến pháp để tuyên truyền và vận động nhân dân chống đối đảng và nhà nước ... cần phải được kiên quyết ngăn chặn", Nguyễn Sinh Hùng cho biết trong một cuộc họp được chiếu trên truyền hình nhà nước vào tối thứ Tư.
Chính phủ đã yêu cầu dân chúng đưa ra các đề xuất về sửa đổi hiến pháp, được thông báo sâu rộng trên các cơ quan truyền thộng và báo chí vào tháng Giêng, cho biết rằng dân chúng sẽ có ba tháng để làm việc này và đã mở một trang bình luận riêng trên trang web của chính quyền. Bảy mươi hai vị nhân sĩ và trí thức uy tín đã dùng cơ hội này để thử nghiệm mức độ giới hạn về sự sẵn sàng của chính phủ cho việc tranh luận công khai. Hơn 6.000 người đã ký tên ủng hộ phiên bản hiến pháp mới của nhóm được phồ biến trực tuyến trên các blogs xã hội.
"Chúng ta cần có các cuộc thảo luận công khai. Tại sao các ý tưởng đề nghị của nhà nước thì được công bố rành mạch trên các phương tiện truyền thông nhà nước, nhưng lại không công bố những đề nghị nghiêm chỉnh của chúng tôi". Ông Lê Hiếu Đằng cho biết qua điện thoại từ thành phố Hồ Chí Minh. "Chúng tôi sử dụng Internet"
Việt Nam đã mở cửa nền kinh tế vào những năm 1990, nhưng vẫn giữ một hệ thống chính trị độc đảng khép kín và hiếm khi cho phép công khai bất đồng chính kiến. Những người bất đồng chính kiến thông thường đều bị nhà nước cộng sản Việt Nam kết án tù nhiều năm. Internet đã mở ra những con đường mới cho những người đối lập với chính phủ, qua đó thảo luận về những phương cách khác để điều hành đất nước. Trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam cũng có những căng thẳng giữa những đảng viên cấp tiến và bảo thủ. Họ cũng tìm ra cách riêng của mình để tham gia đóng góp ý kiến tích cực trên các blog xã hội.
Hôm thứ ba, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị sa thải bởi lãnh đạo của tờ báo nhà nước (báo Gia Đình & Xã Hội), sau khi anh viết phổ biến trêm blog của anh bài phê phán gắt gao việc Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam công kích nặng nể những người lên tiếng kêu gọi cải cách hiến pháp sâu rộng hơn. Hành động này của anh Kiên đã đưa anh trở thành một người thanh niên trẻ biểu tượng của những người đối lập với chính phủ.
Trong khi việc bám chặc quyền lực của chính quyền (cộng sản Việt Nam) coi như là vững chắc trong lúc này, sự nở rộ của các cuộc thảo luận chính trị công khai có thể làm tệ hại thêm một cảm giác khủng hoảng trong giới lãnh đạo cộng sản chóp bu.
"Các vị lãnh đạo đảng đã mất kiểm soát đối với cuộc thảo luận công khai (thay đồi hiến pháp). Dù muốn hay không, hiện đang có tại Việt Nam một cuộc tranh luận công khai về hiến pháp, ngay cả nhửng đảng viên cộng sản kỳ cựu cũng tích cực tham gia dóng góp ý kiến", ông Jonathan D. London, một chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Thành phố Hồng Kông nói. "Ngăn cấm, bịt miệng (thảo luận thay đổi hiến pháp) vào thời điểm này là việc làm không dễ dàng đâu."
Chính phủ đang tiến hành sửa đổi hiến pháp, lần đầu tiên kể từ năm 1992, nêu ra lý do là cần thiết để giúp tăng tốc độ phát triển kinh tế của đất nước.
Thay đổi quan trọng nhất trong bản dự thảo trên trang web của chính phủ là việc loại bỏ các quy định về khu vực hoạt động kinh tế của nhà nước “đóng vai trò dẫn đầu” trong nền kinh tế quốc gia. Điều đó cho thấy rằng chính phủ có thể tháo dỡ những doanh nghiệp nhà nước đầy dẫy tham nhũng và không hiệu quả, nhưng lại ngốn hầu hết nguồn tiền của ngân sách quốc gia, và những tập đoàn này bị tố cáo là kẽ đã gây ra những khó khăn về kinh tế của đất nước hiện nay.
**
Pile sur les critiques du gouvernement du Vietnam en débat Rare
Les dirigeants vietnamiens ont cherché à renforcer leur légitimité de signalisation en demandant au public pour obtenir des suggestions sur la réforme constitutionnelle. Ce qu'ils ont eu lieu était rare critique ouverte du régime de parti unique, un journaliste feu s'est garçon d'affiche pour la dissidence, et une autre leçon sur la façon dont Internet a changé les règles de gouvernance.
 
La vague de critiques a mis les chefs du Parti communiste sur la défensive, augmentant la pression sur eux au milieu d'un mécontentement généralisé au cours corruption de haut niveau et une économie de bégaiement. Ceux qui sont derrière l'effusion - un groupement d'intellectuels et d'anciens fonctionnaires - dire qu'ils n'ont pas l'intention d'enfermer.
«Beaucoup de nos compatriotes et les soldats se sont sacrifiés pour construire ce régime actuel», a déclaré Le Hieu Dang, ancien vice-président d'un parti communiste organisation gérée à Ho Chi Minh-Ville. «Allant à l'encontre des droits du peuple ne peut être tolérée après que le sang qui a été versé."
 
Dang et 71 autres sortent leur propre constitution proposée sur Internet en réponse à la demande du gouvernement pour commentaires du public sur son projet. Ils ont également remis une copie à la commission chargée de réviser la constitution, qui est modifié pour la première fois en 20 ans.
Leur version supprime l'article 4 - qui stipule que le Parti communiste est la seule force politique dans le pays - et appelle à anathème choses d'autres à des fonctionnaires dirigeants tels que des élections libres et la liberté des médias. Il s'est répandu rapidement sur les blogs dans un pays où plus d'un tiers des 87 millions de personnes sont en ligne, suscitant un débat plus.
 
Le chef du comité de révision de la Constitution dit qu'ils étaient allés trop loin.
"Abuser de l'recueillant des idées sur la constitution révisée pour propager et faire pression pour que les gens s'opposent à la fête et le gouvernement ... doit être résolument empêché", Nguyen Sinh Hung a déclaré lors d'une réunion montré sur la télévision publique mercredi soir.
Le gouvernement a demandé des suggestions sur la révision de la constitution proposée en Janvier, disant que les gens auront trois mois pour le faire et d'ouvrir une page de commentaires sur son site internet. Les 72 requérants ont saisi l'occasion de tester les limites de la volonté du gouvernement d'un débat. Plus de 6.000 personnes ont depuis exprimé leur soutien à la version en ligne du groupe.
«Nous devons avoir des discussions ouvertes. Pourquoi leurs idées publiées dans les médias d'Etat, mais pas la nôtre?" Dang a déclaré par téléphone à partir de Ho Chi Minh-Ville. «Nous utilisons l'Internet."
Le Vietnam a ouvert son économie dans les années 1990, mais conserve un système politique fermé qui permet rarement dissidence. Longues peines de prison sont fréquents pour les dissidents. L'Internet a ouvert de nouvelles voies pour ceux qui s'opposent au gouvernement, ou discuter des façons alternatives de gouvernance. Au sein du parti il ​​ya aussi des tensions entre la vieille garde et progressistes. Eux aussi trouvent leur chemin sur les blogs.
Le mardi, le journaliste Nguyen Dac Kien a été congédié par son état-run journal après avoir blogué sur une attaque menée par le chef du Parti communiste sur ceux qui appellent à davantage de réformes constitutionnelles. Il est fait Kien dans une sorte de héros pour ceux qui s'opposent au gouvernement.
 
Alors que l'emprise du gouvernement sur le pouvoir est sûr pour l'instant, l'épanouissement de la discussion politique ouverte pourrait approfondir un sentiment de crise au sein de l'élite dirigeante.
«La direction du parti a perdu le contrôle de la discussion. Qu'on le veuille ou non, il ya au Vietnam un débat sur la Constitution, même avec les membres du groupe de longue date pesant», a déclaré Jonathan D. Londres, un expert du Vietnam à la City University de Hong Kong . «Il Embouteillage en place à ce stade ne sera pas tâche facile."
Le gouvernement a entrepris de réviser la constitution pour la première fois depuis 1992, citant la nécessité d'accélérer le développement du pays.
Le changement le plus important dans le projet sur le site Internet du gouvernement est la suppression d'une disposition selon laquelle le secteur public »joue le premier" rôle dans l'économie nationale. Cela suggère que le gouvernement peut démonter la corruption criblés et improductif entreprises publiques qui mangent une grande partie du budget national et ont été blâmés pour les difficultés économiques actuelles.

No comments:

Post a Comment