Thursday, 7 March 2013

Khi đàn vẹt cùng nhau tự sướng


Hiền Lương (Danlambao) - Trong thời gian gần đây, họ nhà “vẹt” mở ra cuộc thi “tự sướng” để hót về đề tài “sửa đổi luật rừng” của dòng họ với toàn cư dân khu rừng An Nam. Trong bộ luật rừng đó, đáng chú ý là điều 4 của họ nhà vẹt, điều 4 quy định như sau: “Dòng họ nhà vẹt là đỉnh cao trí tuệ nhân loại bởi loài vẹt đã có công giải phóng khu rừng An Nam từ “tự do cho tới nô lệ” (của dòng họ nhà vẹt). Dòng họ nhà vẹt đã học theo chủ nghĩa Mác-Lề và tư tưởng của Chúa Vẹt râu dài làm ‘kim chỉ nam cho tất cả hành động’, và là lực lượng lãnh đạo các loài và toàn bộ khu rừng...”
Cũng chẳng tự nhiên mà họ nhà vẹt mở cuộc thi “tự sướng”, bởi một số loài trong khu rừng lên tiếng phản đối mãnh mẽ những việc làm sai trái của nhà vẹt, nhà vẹt thấy nguy cơ mất ngôi chúa của khu rừng nên đã đày đại diện của một số loài ra đảo xa, không cho sống trong khu rừng. Thêm vào cuộc đấu đá nội bộ giữa loài vẹt đang chưa phân thắng bại, nên loài vẹt đành mở ra cuộc thi hót về việc sửa “luật rừng” của dòng họ vẹt (chỉ dành cho loài vẹt thôi – các loài khác mà góp ý là đày ra đảo ngay...) hòng tranh giành ngôi Chúa Vẹt. 
Cả khu rừng nhốn nháo lên vì chuyện sửa luật rừng của dòng họ nhà vẹt. Các nhóm vẹt khắp nơi trong khu rừng An Nam thi nhau mở cuộc thi hót. Trong khi các loài khác thì chán chường bởi màn “tự sướng của loài vẹt”. Họ chán chường đến thờ ơ, bởi lo kiếm ăn qua ngày đã mệt, hơi sức đâu mà đi tham gia những chuyện đó. Một phần, do thấy cảnh bắt bớ, tù đày đối với các loài lên tiếng phản đối loài vẹt nên bây giờ các loài khá là dè chừng khi lên tiếng phản đối những việc sai trái của họ nhà vẹt.
Mấy tháng nay, các chú vẹt thi nhau hót về điều 4 luật rừng của họ nhà vẹt, và cuộc thi mới nhất là hôm 28-2-2013, tại khu vực Hoàn Kiếm, nơi được xem là đầu não của loài vẹt tại khu rừng An Nam. Các thí sinh tới tham dự chủ yếu là 99% là vẹt, còn 1% là thành phần bưng bô cho nhà vẹt. Có mặt nào là hội đồng nói láo, hội luật gia, tòa án, viện kiểm sát,… cùng nhau tham dự cuộc thi “tự sướng” dưới sự chỉ đạo của bầy vẹt. Mở màn thi hót, chú vẹt Nguyễn Hồng Toán - Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ hót lớn: Vét Vẹt Vẹt! ấy chứ! “Bỏ điều 4 là phi chính trị, nếu không muốn nói là thoái hóa, biến chất về chính trị, vì như thế là muốn đa nguyên, đa đảng”. 
Không để bị đàn vẹt khu vực Tây Hồ lấn át, chú vẹt Lê Xuân Quân - Phó chủ tịch Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm (dưới tấm áo giáp luật sư) hót rất lớn: Ù ù cạc cạc! Ấy chứ “Điều 4 luật rừng là không thể thay thế!”. Để khẳng định tài năng của mình, chú ấy còn đề nghị lên hội đồng nhà vẹt, nên viết ngắn gọn lại điều 4 của luật rừng, đại loại như: “Họ nhà vẹt mãi mãi lãnh đạo các loài và cả khu rừng An Nam, hoặc đổi từ điều 4 sang điều 5, 6, 7 gì đó cũng được, chấm hết”
Hơn 200 con vẹt có mặt trong cuộc thi đều hót theo giai điệu của 2 chú vẹt khoác áo luật gia. Thuận theo điều đó, tớ báo “nhà nói láo” (HNM) tung hứng theo: “Nhiều ý kiến của các loài cho rằng “Điều 4 luật rừng là không thể thay thế”, bởi vì vai trò, vị trí của loài vẹt là vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong của cả khu rừng. Và đăng khắp nơi trên các mặt báo do họ nhà vẹt “kiểm duyệt”.
Các loài khác trong khu rừng ngao ngán khi đọc bản tin về “cuộc thi tự sướng” do nhà vẹt tổ chức, họ cùng nói: “bỏ điều 4 luật rừng thì chỉ có dòng họ nhà vẹt mất ghế thôi, chứ làm éo gì mà ảnh hưởng tới sự tồn vong của cả khu rừng.”

No comments:

Post a Comment