Thursday, 7 March 2013

LỚP BA TRƯỜNG LÀNG

LỚP BA TRƯỜNG LÀNG-Bảo Tố&Triệu Phổ 

  
https://www.youtube.com/watch?v=jAEROdNI2D4


*


Nói chuyện lý tưởng cộng sản với con trai gần 16 tuổi: “Người cộng sản tốt - một ngộ nhận lớn”

http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/02/noi-chuyen-ly-tuong-cong-san-voi-con.html#.UTj5EDd_SIs


Đi tìm người cộng sản chân chính
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/i-tim-nguoi-cong-san-chan-chinh.html#.UTj3tjd_SIs 

*

-Các phát biểu về chủ nghĩa cs - 02 (Suy gẫm) 

-Các cựu đảng viên CS cao cấp thổ lộ tâm cang 

- Lời hay về chính trị xã hội - 01 (Suy gẫm) 

 

 

No comments:

Post a Comment